Dla kogo?

18 sierpnia 2016

Do kogo kierujemy nasze usługi?

Dom Pobytu Seniora jest przeznaczony dla osób starszych, które potrzebują wzmożonej opieki medycznej i pielęgnacji oraz dla tych osób, które z różnych względów nie mogą zostać same w domu. Doświadczenie zdobyte podczas prowadzenia ośrodka pokazało, że większość naszych Podopiecznych stanowią osoby chore. Wszyscy zatrudnieni pracownicy posiadają wykształcenie medyczne i wieloletnie staże w pracy, dzięki czemu jesteśmy w stanie opiekować się osobami na każdym etapie choroby i zgłaszanych dolegliwości.

Dom Pobytu Seniora specjalizuje się w opiece:
– nad osobami z chorobą Alzheimera, którzy wymagają szczególnej uwagi i opieki, gdyż wielokrotnie, pomimo posiadanej sprawności fizycznej, umysłowo nie potrafią samodzielnie funkcjonować. Wychodząc na przeciw spełnieniu oczekiwań osób chorych i ich rodzin, nasz ośrodek zapewnia całodobową opiekę, pełne wyżywienie dostosowane do indywidualnych potrzeb, rehabilitację i terapię zajęciową. Ponadto Dom Pobytu Seniora jest wolny od jakichkolwiek barier architektonicznych.
– nad osobami po udarze niedokrwiennym mózgu. Doświadczenie zatrudnionego personelu pozwala w pełni zaspokoić potrzeby i zalecenia lekarskie osób po udarze. Pracuje nad nimi cały zespół od opiekunów medycznych po lekarzy specjalistów. Nasze działania skoncentrowane są na ciągłej poprawie kondycji Podopiecznego poprzez wdrażanie kolejnych zabiegów, mających na celu jak najszybszy powrót do zdrowia. Do zabiegów tych, które dostosowane są do indywidualnych potrzeb, zaliczamy między innymi podstawową pielęgnację, rehabilitację ruchową i zajęcia z neurologopedą.
– nad osobami po kontuzjach, upadkach, złamaniach. Wielokrotnie powstałe urazy powodują, że osoba dotychczas sprawna, nie potrafi samodzielnie zadbać o siebie. Na podstawie otrzymanych zaleceń lekarskich wdrażamy plan opieki i rehabilitacji, mający na celu jak najszybszy powrót do sprawności fizycznej sprzed powstałego urazu.
– nad osobami, które zostają wypisane ze szpitala, a sytuacja rodzinna bądź zdrowotna nie pozwala takiemu choremu wrócić do swojego domu. Wśród naszych Podopiecznych są osoby, które mają założoną rurkę tracheostomijną lub które karmione są dojelitowo po zabiegu gastrostomii endoskopowej (PEG).

Zdobyte wykształcenie i doświadczenie pozwala bez problemu udzielić pomocy każdej osobie, bez względu na stan zdrowia. Nie zamykamy swoich drzwi przed ciężko chorymi ludźmi. Właścicielką ośrodka jest pielęgniarka z trzydziestoletnim stażem pracy na oddziałach w Poznańskich szpitalach, która przede wszystkim chce pomagać innym.